Diagnoza kultury

Diagnoza kultury to dokument podsumowujący badania ankietowe i wywiadowcze przeprowadzone w trakcie realizacji naszego projektu. Jest efektem szerokich badań ankietowych i spotkań warsztatowych, które przeprowadziliśmy wiosną 2023 r., aby poznać kulturalne preferencje i oczekiwania mieszkańców Gminy Głogów. Serdecznie zapraszamy do lektury!