Serbowiacy

Zespół Serbowiacy powstał w 2003 roku z inicjatywy ówczesnego sołtysa wsi Serby Alfreda Krasickiego. Głównym celem zespołu jest promowanie ludowej kultury Dolnego Śląska nie tylko na własnym terenie, ale i w całej Polsce. Chcąc zachęcać młodzież do kontynuowania ich działań, poprzez współpracę z placówkami oświatowymi na terenie gminy, Serbiowacy pokazują, jak można spędzać pożytecznie wolny czas.

Zespół bierze udział w programach okolicznościowych takich jak dożynki, festyny wiejskie, spotkania gminne; często uczestniczy też w festiwalach i przeglądach folklorystycznych. W 2007 roku zdobył II miejsce w VI Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Złotowie. Rok później, a także w 2010 roku otrzymał wyróżnienie na Festiwalu Współczesnej Kultury Ludowej w Kamieniu Pomorskim. W roku 2014 na Festiwalu Tęcza Polska w Polanicy-Zdroju zespół otrzymał nagrodę Burmistrza Polanicy-Zdroju, a trzy lata później – wyróżnienie i puchar Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczości. Za osiągnięcia na polu krzewienia kultury i dziedzictwa Dolnego Śląska, w 2007 r. otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Członkowie zespołu regularnie się spotykają, ćwicząc nowe utwory. Kierownikiem muzycznym Serbowiaków jest Artur Bownik, akompaniujący na akordeonie.

Skład zespołu

 • Jolanta Krasicka – kierownik zespołu
 • Barbara Czyczyk
 • Irena Czyczyk
 • Zofia Czwojdzińska
 • Renata Głodowicz
 • Anna Kamińska
 • Zofia Kazimierczak
 • Łucja Kidziak
 • Janina Olejarz
 • Maria Przytulska
 • Alicja Szeffer
 • Zbigniew Morawski
 • Daniel Kamiński
 • Artur Bownik – kierownik artystyczny i akordeonista
 • Tomasz Korczak – saksofonista
 • Kazimierz Ochałek – instrumenty perkusyjne
 • Edward Szczodrak – instrumenty strunowe