Wynajem sal

Zasady wynajmowania świetlic na terenie Gminy Głogów reguluje zarządzenie dyrektora Centrum.

  • wniosek o wynajęcie świetlicy należy złożyć w biurze Centrum (Głogów, ul. Piaskowa 1, pokój 313)
  • umowy najmu są zawierane z osobami pełnoletnimi, które złożyły wniosek o wynajęcie sali
  • cennik opłat najmu i kwoty pobieranych kaucji przedstawiono w tabelach
  • przy wynajmowaniu świetlic w pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby Gminy Głogów i jej jednostek organizacyjnych
  • Centrum nie wynajmuje pomieszczeń bibliotecznych
  • świetlice nie są wynajmowane w okresie świątecznym
Pliki do pobrania