Statut

Statut Centrum Biblioteczno-Kulturalnego Gminy Głogów został przyjęty uchwałą nr LV/410/2022 Rady Gminy Głogów z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 lipca 2022 r. (poz. 3639).