Tropiciele Lokalnej Historii

Centrum Biblioteczno-Kulturalne Gminy Głogów uzyskało dofinansowanie w Programie Dotacyjnym Niepodległa na realizację projektu „Tropiciele Lokalnej Historii: powrót do przeszłości w Gminie Głogów”. Nasz wniosek został wysoko oceniony i zajął 40. miejsce na 1191 złożonych wniosków (dofinansowanie otrzymały 163 projekty). Przyznana kwota dotacji to 10 tys. zł.

W ramach projektu:

  1. opracowaliśmy historyczną grę terenową „Gmina Głogów: powrót do przeszłości”
  2. zorganizowaliśmy trzy spacery historyczno-regionalne: „Śladami Garnizonu Głogowskiego w Serbach i Starych Serbach” – 14.09.23, „Sekrety dawnego Wilkowa” – 21.09.23, „Codzienność przed- i powojennego Przedmościa” – 28.09.23
  3. odbyły się dwa spotkania poświęcone tworzeniu kronik historycznych: „Odkrywamy tajniki kroniki” – 4.10.23, „Tworzymy kronikę w Przedmościu” – 17.10.23
  4. zorganizowaliśmy warsztaty tożsamości lokalnej w Przedmościu, zatytułowane „Podgłogowskie Ziemie Odzyskane” – 10.10.23

https://www.facebook.com/niepodlegla1918

(Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”)