Historia

  1. Gminny Ośrodek Kultury w Brzostowie

Ośrodek w Brzostowie utworzono 12 września 1975 r. na mocy Uchwały nr IX/21/75 Gminnej Rady Narodowej z dnia 12 września 1975 r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Kultury w Brzostowie oraz zatwierdzenia jego statutu. Również w Brzostowie przez lata mieściła się jego siedziba. Zadania związane z kierowaniem ośrodka powierzono pani Elżbiecie Łukaszewskiej.

  1. Gminny Ośrodek Kultury w Przedmościu
Przedwojenne fotografie budynku, w którym utworzono GOK 

W 1992 r. utworzono Gminny Ośrodek Kultury w Przedmościu (uchwała nr XXIV/77/92 Rady Gminy w Głogowie z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu i Gminnej Bibliotece Publicznej). Ośrodek przez lata rozwijał życie kulturalne mieszkańców okolicy, którzy mocno angażowali się w jego rozwój. Ośrodek przez lata prowadził wielokierunkową działalność kulturalną, polegającą na organizowaniu spektakli, koncertów, wystaw, odczytów, zabaw. Prowadzono naukę języków obcych, imprezy rozrywkowe i turystyczne, warsztaty, spotkania naukowe, plastyczne i inne z zakresu kultury, realizując główny cel: przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości. Przy ośrodku kultury rozwinęło się wiele sekcji i grup, między innymi zespoły ludowe: Przedmościanki, Serbowiacy, Grodzianki oraz dziecięcy zespół Iskierki z Grodźca Małego. Ośrodkiem przez lata kierowali:

  • Elżbieta Łukaszewska – od 1975 do 2007 r.
  • Józef Mirosław Piotrowski – od 2007 do 2016 r.
  • Joanna Starczewska-Szczuka – od 2016 do 2022 r. 
 GOK w Przedmościu (2019 rok)

3. Centrum Biblioteczno-Kulturalne Gminy Głogów

W czerwcu 2022 r. Rada Gminy Głogów podjęła decyzję o połączeniu dwóch gminnych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Przedmościu – w nową jednostkę organizacyjną o nazwie Centrum Biblioteczno-Kulturalne Gminy Głogów. Centrum rozpoczęło działalność 1 stycznia 2023 r.