Koła Gospodyń Wiejskich

Tworzenie kół reguluje ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich. Rejestr kół prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Koła wpisane do rejestru mogą otrzymywać dotacje celowe na realizację zadań określonych w ustawie.

Na terenie Gminy Głogów działa sześć kół: