I Forum Przyjaciół Kultury

W poniedziałek 27 marca w Bytniku odbyło się I Forum Przyjaciół Kultury Gminy Głogów – spotkanie inicjujące projekt „Coraz Bliżej Kultury: nowa odsłona kultury w Gminie Głogów”, który będziemy realizować dzięki dotacji otrzymanej w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+. Wzięli w nim udział m.in. przedstawiciele Rady Gminy, rad sołeckich, kół gospodyń wiejskich z terenu Gminy Głogów, gminnych klubów seniora, Ochotniczej Straży Pożarnej.

Przybyłych powitali Wójt Gminy Głogów Bartłomiej Zimny i dyrektor Centrum Biblioteczno-Kulturalnego Leszek Rydz. W prezentacjach przygotowanych m.in. przez Natalię Pasternak, koordynatora projektu, zostały przybliżone główne idee naszego projektu: przeprowadzenie i opracowanie diagnozy kulturalnej gminy oraz późniejsze ogłoszenie konkursu wyboru inicjatyw. Uczestnicy forum wzięli także udział w pierwszym badaniu ankietowym, a następnie podczas krótkich warsztatów stolikowych pracowali nad mapowaniem potencjału kulturalnego gminy i wskazaniem głównych barier dostępu do kultury. Ponadto Jarosław Paczkowski, prezes Stowarzyszenia LGD Kraina Łęgów Odrzańskich, przedstawił aktualne możliwości ubiegania się o środki grantowe, m.in. w ramach kolejnej edycji programu Działaj Lokalnie.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom forum za przybycie. Kolejne spotkanie – z prezentacją diagnozy kulturalnej Gminy Głogów – planujemy zorganizować w maju. Do zobaczenia!
 
(Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Dom Kultury+ Edycja 2023)

Data opublikowania: 10:00, 21 marca 2023

Kategorie: Forum Przyjaciół Kultury