III Forum Przyjaciół Kultury za nami

forum

26 czerwca w sali narad Urzędu Gminy Głogów odbyło się III Forum Przyjaciół Kultury Gminy Głogów, połączone z oceną wniosków złożonych w ramach konkursu na inicjatywy kulturalne. W spotkaniu wzięli udział zastępca Wójta Gminy Głogów Marta Vasicek, pracownicy Centrum Biblioteczno-Kulturalnego, przedstawiciele grup nieformalnych, które złożyły wnioski w naborze, a także Pan Paweł Kamiński – ekspert Narodowego Centrum Kultury wspierający CBK w realizacji projektu „Coraz Bliżej Kultury: nowa odsłona kultury w Gminie Głogów”.

Uczestnicy forum mogli zapoznać się z diagnozą kultury Gminy Głogów – dokumentem będącym swoistym podsumowaniem badań ankietowych, warsztatów i spotkań, które zostały przeprowadzone wiosną tego roku w celu poznania potrzeb, oczekiwań i preferencji kulturalnych mieszkańców naszej gminy, a także tego, jak postrzegają dotychczasową działalność CBK. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z diagnozą – plik można pobrać z naszej strony internetowej https://cbkgg.pl/coraz-blizej-kultury/diagnoza-kultury/

Na konkurs inicjatyw kulturalnych wpłynęło 7 wniosków. Komisja złożona z przedstawicieli wnioskodawców, Gminy Głogów i CBK dokonała ich oceny pod względem formalnym i merytorycznym. Jako że wnioski będą jeszcze modyfikowane przez poszczególne grupy, pełne wyniki naboru podamy w przeciągu kilku najbliższych dni.

(Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Dom Kultury+ Edycja 2023)

Data opublikowania: 22:54, 26 czerwca 2023

Kategorie: Aktualności, Forum Przyjaciół Kultury